تعداد مقالات ارسال شده 1,273
تعداد مقالات رد شده 935
تعداد مقالات پذیرفته شده 133
درصد پذیرش 10
تعداد داوران 417

 

 

به نام خدا

نشریۀ جغرافیا و پایداری محیط بر اساس مجوز شماره  168323/ 18/ 3/ مورخ 16/ 8/ 1394 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره پاییز 94 حائز رتبۀ علمی- پژوهشی شده است. بر اساس  تأکید این کمیسیون  بر همراستایی مقالات با اهداف اعلام شدۀ نشریات، لطفاً مقالات خود را صرفاً در راستای موضوعات جغرافیا و پایداری محیط، که عناوین مربوطه از منوی اطلاعات نشریه اهداف و چشم انداز قابل دسترسی است، ارسال نمایید. بدیهی است نشریه به منظور احترام به حقوق مؤلفین در اسرع وقت نسبت به تعیین همراستایی مقالات ارسالی با اهداف نشریه و اعلام آن به نویسنده مسئول اقدام خواهد نمود.

 نوع اعتبار: علمی

توالی انتشار:  فصلنامه

زبان نشریه: فارسی (چکیده: انگلیسی)

رتبه در وزارت علوم تحقیقات و فناوری:  B

 نوع داوری: دو سو ناشناس

سامانه مشابهت یاب: دارد

میانگین زمان داوری اولیه: 1 ماه

درصد پذیرش: 10%

نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)

نوع انتشار: الکترونیکی- چاپی

هزینه انتشار: دارد 

          

شماره جاری: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 34، بهار 1399، صفحه 1-109 

5. نقشه‌سازی مشارکتی پهنه استفاده مردمی دهستان دنا در مجاورت منطقه حفاظت‌شده دنا

صفحه 53-68

10.22126/ges.2020.4750.2158

سیده آل محمد؛ احمدرضا یاوری؛ بهرام ملک محمدی؛ اسماعیل صالحی؛ محمد جواد امیری