تعداد مقالات ارسال شده 1,564
تعداد مقالات رد شده 1,111
تعداد مقالات پذیرفته شده 209
درصد پذیرش 13
تعداد داوران 471

 

 

به نام خدا

نشریه «جغرافیا و پایداری محیط» براساس مجوز شماره  168323/ 18/ 3/ مورخ 16/ 8/ 1394 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره پاییز 94 حائز رتبۀ علمی- پژوهشی شده است. بر اساس  تأکید این کمیسیون  بر همراستایی مقالات با اهداف اعلام شدۀ نشریات، لطفاً مقالات خود را صرفاً در راستای موضوعات مرتبط با جغرافیا و پایداری محیط از جمله موارد زیر ارسال نمایید:

  • کشف توانمندی‌های مناطق برای توسعة پایدار و پیش بینی عدم تعادل‌های ناشی از برنامة توسعه.
  • برآورد ظرفیت‌های محیطی برای پذیرش جمعیت و برنامه‌ریزی برای اسکان متناسب با افزایش جمعیت.
  • دستکاری سامانه‌های محیطی و پیش بینی سرانجام آنها در کوتاه‌مدت و بلندمدت.
  • پیامدهای زمین ریخت‌شناختی و بو م‌شناختی گسترش محیط‌های شهری.
  • بررسی علائم ناپایداری مانند تغییرات سطح اساس، بیابان‌زایی، فرسایش خاک، تغییر اقلیم و غیره.

 بدیهی است نشریه به منظور احترام به حقوق مؤلفان در اسرع وقت نسبت به تعیین همراستایی مقالات ارسالی با اهداف نشریه و اعلام آن به نویسنده مسئول اقدام خواهد نمود. توجه: لازم به یادآوری است ارسال گواهی پذیرش و داوری به شکل دستی امکان پذیر نیست، برای اطلاع بیشتر به راهنمای نویسندگان مراجعه کنید.

 نوع اعتبار: علمی

توالی انتشار:  فصلنامه

زبان نشریه: فارسی (چکیده: انگلیسی)

رتبه در وزارت علوم تحقیقات و فناوری:  B

 نوع داوری: دو سو ناشناس

سامانه مشابهت یاب: دارد

میانگین زمان داوری اولیه: 1 ماه

درصد پذیرش: 12%

نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)

نوع انتشار: الکترونیکی- چاپی

هزینه انتشار: دو میلیون ریال 

         

شماره جاری: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 44، مهر 1401، صفحه 1-107 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان