برگزاری سومین جلسه اعضای هیأت تحریریه نشریه جغرافیا و پایداری محیط

سومین جلسه اعضای هیأت تحریریه نشریه جغرافیا و پایداری محیط روز سه شنبه مورخ 1402/12/15 ساعت 20 بصورت مجازی (آنلاین) به ریاست جناب آقای دکتر منوچهر فرج­زاده سردبیر محترم نشریه جغرافیا و پایداری و با حضور اعضای محترم هیأت تحریریه تشکیل شد.

دراین جلسه، جناب آقای دکتر منوچهر فرج زاده ضمن تشکر از حاضرین به تشریح دستور کار جلسه، با بیان سیاست­های جدید نشریه پرداختند. در نهایت پس از بحث و تبادل نظر و بیان نظرات و دیدگاه­های اعضای شرکت کننده، تصمیماتی جهت نمایه شدن در پایگاه­های بین المللی اتخاذ گردید.