اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1566
تعداد پذیرش 209
تعداد عدم پذیرش 1112
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 906

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 310
تعداد مشاهده مقاله 339207
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 259636
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 73 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 172 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 385 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 27 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 9 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 89 روز
درصد پذیرش 13 %