اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1627
تعداد پذیرش 203
تعداد عدم پذیرش 1164
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 953

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 321
تعداد مشاهده مقاله 354280
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 268720
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 71 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 165 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 542 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 26 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 8 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 97 روز
درصد پذیرش 12 %