اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1756
تعداد پذیرش 229
تعداد عدم پذیرش 1257
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1037

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 347
تعداد مشاهده مقاله 401928
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 298406
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 68 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 159 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 542 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 25 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 8 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 98 روز
درصد پذیرش 13 %