درباره نشریه

تصمیم‌گیری‌ها برای بهره‌برداری از محیط باید با کمترین آسیب به طبیعت همراه باشد و این تنها در صورتی امکان‌پذیر است که تصمیمات با پشتوانه علمی قوی با هدف همگامی با طبیعت برای آینده ­ای پایدار و مطمئن صورت گیرد. در این صورت با تأکید بر منافع ملّی و طولانی­ مدّت، سرنوشت نسل­ های آینده نیز به­ روشنی ترسیم خواهد شد. این اندیشه باعث شد که نشریه «پژوهشنامة جغرافیایی» پس از انتشار اولین شماره در زمستان 1390، ترجیح داد که پا را از چاپ مقالات جغرافیایی محض فراتر نهد و باعنوان جدیدی به نام «جغرافیا و پایداری محیط»  به انتشار مقالات با رویکرد پایداری محیط بپردازد. ازاین­رو، پس از انتشار پانزده شماره، از شمارة 16 (پاییز 1394) در تاریخ 16/8/1394 با نامه شمارۀ 168323/18/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، رتبۀ علمی – پژوهشی دریافت کند. نشریه علمی جغرافیا و پایداری محیط،  نشریه‌ای است با دسترسی آزاد(open access) که به دو شیوه الکترونیکی و چاپی به تعداد چهار شماره در سال (فصلنامه) توسط دانشگاه رازی منتشر و در پایگاه‌های زیر نمایه می‌شود:

  • ·  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام                                   (ISC)
  • ·  پایگاه اطّلاعات علمی جهاد دانشگاهی                          (SID)
  • ·  پایگاه بانک اطّلاعات نشریات کشور                           (Magiran)
  • ·   پایگاه مجلاّت تخصّصی نور                                    (Noormags)

نشانی: کرمانشاه، باغ­ ابریشم، دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط

نشانی الکترونیکی نشریه

gse@razi.ac.ir

آدرس اینترنتی نشریه

http://ges.razi.ac.ir

صندوق پستی

6714414941

تلفن

09185817989

دورنگار

08334283903