اخبار و اعلانات

تغییر سردبیر نشریه جغرافیا و پایداری محیط

 به اطلاع تمامی همکاران و پژوهشگران می رساند که بر اساس مصوبه جلسه شورای نشریات دانشگاه رازی که در آذر ماه 1400 تشکیل شد، سردبیر نشریه جغرافیا و پایداری محیط تغییر پیدا کرد و جناب آقای  دکتر منوچهر فرج زاده عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان سردبیر انتخاب شدند.

مطالعه بیشتر

برگزاری اولین جلسه اعضای هیأت تحریریه نشریه جغرافیا و پایداری محیط

اولین جلسه اعضای هیأت تحریریه نشریه جغرافیا و پایداری محیط روز چهارشنبه مورخ 15/10/1400ساعت 19 بصورت مجازی (آنلاین) به ریاست جناب آقای دکتر منوچهر فرج­زاده سردبیر محترم نشریه جغرافیا و پایداری و با حضور اعضای محترم هیأت تحریریه تشکیل شد. دراین جلسه، جناب آقای دکتر منوچهر فرج زاده ضمن تشکر از حاضرین به تشریح دستور کار جلسه، با بیان سیاست­های جدید نشریه پرداختند. در نهایت پس از بحث و تبادل نظر و بیان نظرات و دیدگاه­های اعضای شرکت کننده، تصمیماتی جهت ارتقا جایگاه نشریه اتخاذ گردید.

مطالعه بیشتر

پذیرفته شدن نشریه جغرافیا و پایداری محیط در پایگاه CABI

 به اطلاع تمامی همکاران و پژوهشگران می رساند که نشریه جغرافیا و پایداری محیط در پایگاه CABI نمایه شده است.

مطالعه بیشتر