راهنمای نویسندگان

1. نکات قابل توجه نویسندگان پیش از نگارش مقاله

1-1. اصول اخلاقی مندرج در اطّلاعات نشریه را به ­دقت مطالعه فرمایید.

1-2. تمامی مقالات ارسالی به نشریه جغرافیا و پایداری محیط، پیش از ورود به فرایند داوری با نرم‌افزار مشابهت‌یاب بررسی خواهند شد.

1-3. لازم است نویسندگان محترم فرم تعارض منافع و تعهدنامه نویسندگان را تنظیم و به همراه فایل اصلی مقاله در قسمت فایل‌های پیوست بارگذاری فرمایند. برای شروع فرایندهای ارزیابی مقاله این فرم‌ها الزامی است. لازم به ذکر است که فرم‌های مذکور در منوی راهنمای نویسندگان- فرم‌های ضروری قابل دریافت هستند.

1-4. با توجه به قلمرو و چشم‌اندارهای بخش اطلاعات نشریه (در وبگاه) و به­ دلیل تخصّصی­ بودن، تنها موضوعات مربوط به پایداری فضای جغرافیایی برای فصلنامه پذیرفته می‌شود.

1-5.نام نویسنده یا نویسندگان همراه با درجة علمی  (شماره تلفن و آدرس پست ­الکترونیک و نویسندة مسئول مکاتبات) در قسمت مشخصات نویسندگان به شکل کامل در سامانه بیاید

بعد از ثبت نویسندگان، هیچ نویسنده ای حذف یا اضافه نمی گردد و هیچ تغییری در مشخصات نویسندگان صورت نمی گیرد.

حتما کد ارکید همه نویسندگان با درج آیکون ارکید به شکل لینک روی اسم هر نویسنده درج گردد.

1-6. اگر نویسنده یا نویسندگان در تهیۀ مقاله از منابع مالی، فکری و اداری سازمان‌ها یا نهادهای خاصی استفاده کردهاند، در بخش سپاسگزاری (پس از نتیجه‌گیری) به میزان کمک آن­ها اشاره کنند.

1-7. نشریه جغرافیا و پایداری محیط آمادگی خود را برای چاپ سه نوع مقاله مقالات پژوهشی، مقالات مروری و مقالات کوتاه اعلام می ­کند؛ لذا خواهشمند است پیش­تر نوع مقالة خود را تعیین کنید تا بتوانید عنوان­ بندی مقاله را براساس آن تنظیم کنید.

1-8. پذیرش مقاله تنها از طریق وبگاه فصلنامه (http://ges.razi.ac.ir) امکان­‌پذیر است.

1-9. چنانچه نویسنده/ نویسندگان، مقاله­ ای را در مرحلۀ داوریِ این نشریه داشته باشند، تا زمان روشن­ شدن نتیجۀ داوری، مجله از پذیرش هم ­زمان مقالات دیگر معذور خواهد بود.

1-10. مقاله ارسال­ شده باید حاصل کار پژوهشی و علمی باشد و نباید در هیچ نشریه داخلی یا خارجی یا مجموعه‌ مقالات خارجی چاپ شده باشد و انتظار می­ رود نویسندگان محترم تا هنگامی که جواب پذیرش یا رد از نشریه دریافت نکرده­ اند، مقاله خود را به نشریۀ دیگری برای چاپ یا بررسی ارسال نکنند.

1-11. زبان رسمی نشریه فارسی است؛ باوجود این، پیوست چکیدۀ مبسوط انگلیسی برای همۀ مقالات ضروری است؛ ازسوی دیگر، چاپ مقالات به زبان انگلیسی نیز قابل بررسی است؛ ولی ازآنجاکه ممکن است فرایند داوری و چاپ این نوع مقالات خیلی طولانی باشد، پیشنهاد می­ شود پیش از ارسال، با سردبیر نشریه مشورت فرمایید.

1-12. مقاله باید سلیس، روان و ازنظر دستور زبان صحیح باشد و واژه­ ها با دقت کافی انتخاب شده باشد؛ همچنین پاراگراف‌بندی متن مقاله و تمامی قواعد ادبی (آیین نگارش فارسی) و ویراستاری ادبی و علمی باید رعایت گردد.

1-13. حجم مقاله شامل متن، شکل‌ها، جدول‌ها، نقشه ­ها، منابع و چکیده لاتین، با رعایت استاندارهای مجلّه باید حداکثر از 15 صفحه بیشتر نشود.

1-14. مقالات برگرفته از پایان‌نامه و رساله دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاور/ مشاوران و دانشجو و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.

1-15. مسئولیت صحت و سقم مقاله، به­‌لحاظ علمی و حقوقی برعهده نویسنده یا نویسندگان است.

1-16. مجلۀ جغرافیا و پایداری محیط، در راستای همگامی با استانداردهای نشر بین­ المللی، بنا را بر داوری هم‌تراز و دسترسی آزاد گذاشته است. در همین راستا این نشریه رویه داوری دوسو ناشناس (Double Blind Peer Review) را برگزیده است.

2. نکات قابل توجّه نویسندگان برای نگارش مقاله

2-1. ساختار مقاله

ساختار مقاله را نوع آن تعیین می­ کند.سه نوع عمدۀ مقالات عبارت­ اند از: مقالات پژوهشی، مقالات مروری و مقالات کوتاه. در این نشریه حداکثر تعداد کلمات مقاله‌های پژوهشی 5000، مقاله­ های مروری 25000 و مقاله‌های کوتاه 2500 کلمه درنظر گرفته شده است. تعداد منابعی که برای هر مقاله لازم است به­ ترتیب حداقل 30، 50 و 5 مورد است. ازنظر تعداد جدول­ ها و شکل­ ها تنها مقالات کوتاه محدودیت دارند و آن نیز در مجموع 3 جدول یا شکل را شامل می‌­شود.

ساختار همه مقاله‌ها از چکیده، کلیدواژه‌­ها، متن اصلی و منابع تشکیل می­ شوند، ولی متن آن­ها براساس نوع مقاله فرق می‌کند. متن مقاله‌های پژوهشی باید دارای

 مقدمه،

مواد و روش­ ها،

نتایج،

بحث و

نتیجه‌گیری

باشند، ولی متن اصلی مقالات مروری ساختار مشخصی ندارند؛ با وجود این، لازم است که در آن­ها طرح مسئله، عنوان­ بندی بحث و نتیجه­‌گیری، به­ خوبی و با روالی مشخص صورت گیرد. متن  مقالات کوتاه نیز دارای بخش­‌های عادی مانند مقدّمه، مواد و روش­ ها، نتایج و بحث نیستند، ولی باید در آن­ها طرح مسئله شود و توصیف مشاهدات به­ صورت منظّم و پیوسته در قالب نتایج و بحث صورت گیرد.

در نوشتار باید توجّه داشت که جملات، پاراگراف‌ها و حتی عنوان­ های مقاله باید از پیوستگی و انسجام برخوردار باشند. این امر به­ ویژه در مقدمه و بحث مقاله باید رعایت شود. شیوه طرح مسئله در مقدمه بسیار مهم است، لازم است نویسنده با سلیقۀ خود و با تکیه بر پیشینه و مبانی نظری پژوهش، خواننده را مجاب به ضرورت و نوآوری پژوهش خویش نماید. در بحث مقاله با استفاده از همین مبانی و پیشینه، مشاهدات مکمّل، تجربیات دیگران، تجزیه و تحلیل‌های آماری و تفسیرهای منطقی به روایی و پایایی پژوهش بپردازد و در صورت امکان نشان دهد که پژوهش وی تا چه اندازه می­‌تواند به محیط­ های دیگر تعمیم داده شود و در کدام نواحی می­‌تواند کارایی داشته باشد.

در مقاله‌های مستخرج از پایان­ نامه از نگارش هر نوع فرضیۀ پژوهش یا آزمون آن­ها در بحث یا نتایج پژوهش پرهیز شود و سعی بر آن باشد تا در سرتاسر مقاله، اهداف پژوهش دنبال شود.

2-2. سبک نگارش هریک از عنوان­ های مقالات

به طور کلی متن هر یک عناوین از مفاهیم ویژه ­ای و به منظور خاصی تشکیل می شود که نویسنده باید سعی ­کند در سرتاسر مقاله از خلط مطالب بپرهیزد، در هر جزء مطالب مربوط به آن را بیان کند و از حاشیه‌نویسی به‌منظور پرکردن مطالب دوری کند.

2-2-1.  چکیده

چکیده به­ طور عمده مشتمل بر موضوع پژوهش، روش و نتایج است و باید در آن از مقدّمه­ چینی پرهیز شود.

2-2-2.  کلیدواژه ­ها

کلیدواژه‌­ها حاوی سه تا پنج واژۀ مهمّ مرتبط با متغیّرهای پژوهش یا موضوع است که نگارنده می­ خواهد با جستجوی پژوهشگران دیگر در اینترنت، به کمک این واژگان مقاله ­اش نمایش داده شود.

2-2-3. مقدّمه

در مقدمه، مبانی نظری همراه با پیشینه به ­گونه ­ای منسجم، یکپارچه و پیوسته بیان می­ شود تا در نهایت بتواند موضوع و مسئلۀ مورد نظر پژوهش و آنچه در بوته ابهام است را مشخّص کند. هدف نویسنده در نگارش این بخش از مقاله چینش پشت سرهم نقل ­قول­ ها به­ طور مجزّا و نامربوط به­ هم نیست؛ بلکه هدف روایت یک جریان و بیان خلأ موجود است.

2-2-4.  مواد و روش­ ها

نویسنده در روش پژوهش باید از بیان کلّیات و تعاریف مربوط به روش پژوهش بپرهیزد و به­ تفصیل توضیح دهد که چگونه داده­ ها را جمع­ آوری و تجزیه و تحلیل کرده است تا هدف یا اهداف پژوهش (یا حل خلأ علمی که در مقدّمه بیان شد) را برآورد کند. این توضیحات باید به­ قدری دقیق باشد که هر خواننده­‌ای در صورت نیاز بتواند مرحله به مرحله آن­ها را انجام داده و به همان نتیجه­ ای برسد که نگارنده به آن رسیده است.

منطقة مورد مطالعه نیز می‌تواند در این بند معرّفی شود، ولی نویسنده می­ تواند در صورت ضرورت برای توضیحات تفصیلی، عنوان مستقلی به­ نام «معرّفی منطقة مورد بررسی» باز کند و این عنوان را در محلّ مناسب که به‌طور معمول پیش از مواد و روش­ ها است، قرار دهد.

2-2-5. نتایج

در بخش نتایج، تنها باید مواردی بیان شود که درباره اهداف پژوهش است. از بیان روش پژوهش یا پیشینه یا هر موضوعی که ذهن خواننده را از موضوع دور می­کند پرهیز شود. اگر نتایج پژوهش خیلی گسترده هستند، آن­ها را به‌طور منظم طبقه­ بندی کرده و ذیل عنوان­ های مناسب، دربارۀ آن­ها توضیح دهید. در توضیحات خود از جدول­ ها و نمودارهای مناسب استفاده کنید و نتایج آماری را به زبان جغرافیا ترجمه کنید.

2-2-6. بحث

بحث مقاله نیاز به تفکّری عمیق دارد. در این بخش، به استناد مشاهدات بیشتر، مبانی نظری علم، سابقة پژوهش­ ها و تجربیات گذشتگان و همچنین تجزیه­ و تحلیل­ های آماری باید نشان داده شود که نتایج پژوهش تا چه حد به واقعیّت نزدیک­ اند. در متن مقاله نوشتن این مطلب که با پژوهش دیگری همسویی دارد یا ندارد، مناسب نیست و این مسئله را تحلیل نویسنده باید نشان دهد نه ادّعای وی؛ به­ عبارتی، نویسنده باید بکوشد با مقایسة پژوهش ­های متعدّد نشان دهد که واگرایی­ ها و همگرایی ­های بین پژوهش­ وی با دیگران در کجاست و به چه دلیل رخ داده است.

2-2-7. نتیجه گیری

بخش پایانی متن مقاله، نتیجه ­گیری است. این مبحث چکیده یا تکرار نتایج پژوهش نیست؛ بلکه نویسنده در این بخش به استناد بحثی که انجام داده است، حکم قطعی خود را به­ صورت کلّی صادر می­کند؛ به­ عبارتی، اکنون نتایج پژوهش نویسنده از صافی ارزیابی­ ای به­ نام بحث گذشته ­اند و برد اثرگذاری و کاربرد آن مشخّص شده است و نتیجه‌گیری بهترین مبحثی است که نویسنده فرصت می­ یابد تا نتیجه به­ دست­ آمده و میزان اثرگذاری آن را گزارش کند. اگر نویسنده براساس تجربه­ ای که به­ دست آورده است احساس کند می­تواند پژوهش خود را به­ شیوۀ خاصّی ارتقا داده و حجم تعمیم‌پذیری آن را گسترش دهد یا به مدل­های جدیدی دست یابد یا حلّ مسئله ­ای را بهبود بخشد، می‌تواند پیشنهادهای خود را در نتیجه­ گیری ارائه دهد.

2-2-8.  سپاسگزاری

چنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهیّۀ مقاله از منابع مالی سازمان یا نهادهای خاصّی استفاده کرده‎اند، یا قصد تشکر و قدردانی از کسانی را دارند که در نگارش مقاله از آن­ها یاری گرفته‌‎اند، باید در بخش سپاسگزاری به این مطلب اشاره کنند.

2-2-9. منابع پایانی

نشریۀ جغرافیا و پایداری محیط برای استناددهی یا شیوۀ ارجاع، سبک انجمن روان­شناسی آمریکا که به‌اختصار APA (American Psychological Association)   گفته می­ شود را به منزلة معیار انتخاب کرده است فایل شیوه­ نامه را می توانید از اینجا دریافت کنید. در این شیوه، در متن ابتدا نام مؤلف یا مؤلّفان و سپس سال انتشار آورده می­ شود و اگر نقل قول مستقیم باشد، شماره صفحه نیز پس از آن قید می­ شود. ارجاع، بسته به لحن بیان نویسنده ممکن است در شروع یا پایان جمله یا متن آورده شود.

همچنین منابع فارسی می باید به لاتین صحیح ترجمه شود و در بخش منابع انگلیسی قرار گیرد و در پایان هر منبع ترجمه شده، عبارت (In Persian) برای منابع فارسی آورده شود. و منابعی که مقاله هستند باید doi آن مقاله به شکل لینک در پایان منبع بیاید.

نکته: خواهشمند است برای ترجمه منابع فارسی، به چکیدۀ انگلیسی مقاله، صفحه عنوان انگلیسی کتاب، صفحه عنوان انگلیسی پایان­ نامه و... مراجعه کنید یا از مترجم کمک بگیرید. برنامه “Google Translate” پاسخ مناسبی به شما نمی­ دهد.

2-2-10. چکیده مبسوط

چکیده مبسوط انگلیسی و فارسی در حداقل 700 و حداکثر 1000 کلمه به انتهای مقاله اضافه شود. این چکیده، باید خلاصه­ای از مقدّمه، مواد و روش­ ها، نتایج و بحث، نتیجه­ گیری و درنهایت واژگان کلیدی باشد.

“Introduction, Materials and Methods, Results and Discussion, Conclusion, Keywords”

2-3. شکل ظاهری مقاله

2-3-1.  حروف‌چینی مقاله باید در برنامة Word (2003 یا 2007)، در کاغذ A4 و با رعایت حاشیه سه سانتی‌متر از چپ و راست، چهار سانتی­ متر از بالا و دو سانتی­ متر از پایین باشد و فاصله میان سطرها یک سانتی­ متر (single) باشد.

2-3-2. لازم است متن فارسی مقاله با قلم B Nazanin 13 و متن لاتین با قلم Times New Roman 11 نوشته شود. متن چکیده با قلم B Nazanin 10 Bold و دو سانتی­ متر تورفتگی از هر طرف نوشته شود. عنوان اصلی مقاله با قلم B Titr 14 و سایر عنوان­ ها با قلم B Nazanin 14 Bold تنظیم شوند. عنوان جدول ­ها، شکل­ ها و نمودارها با قلم B Nazanin 10 Bold باشد؛ متن جدول­ ها و زیرنویس­ های فارسی با قلم B Nazanin 10 و زیرنویس ­های لاتین با قلم Times New Roman 10 نوشته شوند. منابع پایانی فارسی با قلم B Nazanin 12 و منابع لاتین با قلم Times New Roman 11 نوشته شوند؛ همچنین لازم است اعداد داخل جدول‌ها فارسی باشند.

2-3-3. اعداد در متن فارسی باید به فارسی و در متن لاتین به انگلیسی نوشته شوند.

2-3-4. معادل فارسی اصطلاحات انگلیسی در متن نوشته و انگلیسی آن را در اوّلین ارجاع به­ صورت زیرنویس ارائه شود.

2-3-5. استفاده از اختصارات انگلیسی و فارسی در متن مقاله بی­ مانع است؛ امّا باید معادل فارسی و انگلیسی کامل آن در اوّلین­ باری که در متن آمده است، به­ صورت زیرنویس نوشته شود.

2-4. شکل­ ها و جدول­ ها

در تنظیم جدول­ ها، منحنی‎ها، شکل­ ها و تصاویر، رعایت نکات زیر الزامی است:

2-4-1. در ترسیم نقشه­ ها سعی شود همه اصول کارتوگرافی رعایت شود. مختصات، مقیاس، راهنما، جهت نقشه و به­ ویژه عناوین عوارض مهم متن نقشه باید به­ صورت خوانا در آن درج شوند، به ­گونه­ ای که حتّی پس از کوچک­ شدن نقشه، از وضوح آن­ها کاسته نشود.

2-4-2. متن شکل‎ها باید به­ صورت رنگی یا سیاه و سفید و با کیفیت مناسب و مطلوب تهیّه شده (رزولوشن 300 dpi) و شماره و عنوان آن­ها در پایین آورده شود.

2-4-3. عکس‌‎ها باید واضح، مطالب آن­ها خوانا و دارای مقیاس باشند. ذکر مأخذ عکس‌ها یا شکل‎هایی که از منابع دیگر اقتباس شده‎اند الزامی است.

2-4-4. قلم و اندازة آن به­ ویژه در مورد راهنما و متن نقشه­ ها و نمودارها به‌گونه‌ای انتخاب شوند که پس از کوچک­ شدن مقیاس شکل، برای چاپ نیز خوانا باشند.

2-4-5. نمودارها به­ طور ساده ترسیم شوند، راهنمای عددی نمودارها باید فارسی باشد و از ترسیم نمودارهای چندبُعدی خودداری شود.

2-4-6. همه عنوان­ ها، اعداد، واحدها و مقیاس‌ها در جدول‌ها، شکل‌ها و سایر قسمت‌های مقاله باید به فارسی باشند. واحدهای استفاده ­شده نیز براساس سیستم متریک ذکر شوند.

2-4-7. ارائۀ تصویری جدول ­ها، معادلات، مرجع­ ها یا نوشته­ های مستقیم روی شکل­ها امکان ویرایش را از ویراستار سلب می‌کند؛ ازاین­رو لازم است این موارد به­ صورت تایپ­ شده در متن آورده شوند.

2-5. شیوۀ ارجاع به منابع

2-5-1. منابع مورد استفاده نباید از سی منبع کمتر باشد. ترجیجاً به منابعی که در ده سال اخیر چاپ شده ­اند (نه منابع قدیمی‌تر) ارجاع داده شود.

2-5-2. تنها منابعی باید در پایان مقاله ذکر شوند که در متن نیز استفاده شده باشند و از ذکر منابع مشابه و کم ­اهمّیّت خودداری شود.

2-5-3. در ارجاعات درون­ متنی، نام نویسندگان انگلیسی به انگلیسی و سال نوشته شوند. 

2-5-4. در پایان مقاله، نخست منابع فارسی و به­ دنبال آن منابع خارجی، به­ صورت مقاله، کتاب، مرجع اینترنتی و... (براساس نمونه‌های زیر)، به‌ترتیب حروف الفبای فارسی یا انگلیسی تنظیم شوند. منبع‌های با سال‌ متفاوت انتشار، نگارنده‌(گان) به­ ترتیب صعودی سال انتشار و مربوط به یک سال با افزودن حروف «الف»، «ب»، «پ» و ... یا “a”، “b” و “c” و غیره پس از سال انتشار آورده شوند.

2-5-5. آدرس هر منبعی که در متن آورده شده است باید در آخر مقاله نیز بیاید.

2-5-6. نحوۀ ارجاع به منابع در داخل متن باید به این ترتیب باشد:

- کتاب و نقل­ قول­ های مستقیم: نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار: شمارۀ صفحه؛ مانند (علیجانی، 1387: 22)

- مقاله: نام‌خانوادگی نویسنده(گان)، سال انتشار؛ الف: تعداد نویسندگان یک نفر باشد (علیجانی، 1384)؛ ب: تعداد نویسندگان دو نفر باشد: (علیجانی و کاویانی، 1384)؛ ج: تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد: (علیجانی و همکاران، 1384).

2-5-7. شیوۀ نگارش مشخّصات منابع، در انتهای مقاله باید بر اساس شیوه­ نامة APA و مانند مثال های زیر باشد:

نوع منبع:

کتاب

الگوی کلی

نام خانوادگی نویسنده اوّل، نام نویسنده اوّل؛ نام خانوادگی نویسنده دوم، نام نویسنده دوم و نام خانوادگی نویسنده چندم، نام نویسنده چندم (سال انتشار). عنوان کتاب(به­ صورت کج ­نویسی). محل انتشار: ناشر.

مثال فارسی

روستایی، شهرام و جباری، ایرج (1386). ژئومورفولوژی مناطق شهری. تهران: سمت.

مثال انگلیسی

Briggs, D., Smithson, P., Addison, K. & Atkinson, K. (1997). Fundamentals of the physical environmental. London: Routledge.

نوع منبع:

کتاب ترجمه‎ شده

الگوی کلی

نام خانوادگی، نام (تاریخ انتشار ترجمه). نام کتاب (به‌صورت کج­ نویسی). مترجم: نام و نام خانوادگی مترجم. محل انتشار ترجمه: ناشر.

مثال فارسی

شلتن، مارلین (1390). هیدروکلیماتولوژی. مترجم: حسن ذوالفقاری. کرمانشاه: دانشگاه رازی.

نوع منبع:

مقالات مجلاّت

الگوی کلّی

نام خانوادگی نویسنده اوّل، نام نویسنده اوّل؛ نام خانوادگی نویسنده دوّم، نام نویسنده دوّم و نام خانوادگی نویسنده چندم، نام نویسنده چندم (سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجلّه (به­ صورت کج­ نویسی)، سال یا دوره (به­ صورت کج ­نویسی) (شماره)، صفحه آغاز مقاله-صفحة پایان مقاله. شناسه رقومی مقاله یا DOI (درصورت دارابودن)

مثال فارسی

ذوالفقاری، حسن؛ رحیمی، حمید؛ اوجی، روح ­ا... (1396). ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر درجه-روزهای گرمایشی و سرمایشی ایران. جغرافیا و پایداری محیط، 7 (22)، 1-20.

مثال انگلیسی

Lee, J. A., Gill, T. E., Mulligan, K. R., Dominguez Acosta, M., & Perez, A. E. (2009). Land use/land cover and point sources of the 15 December 2003 dust storm in southwestern North America. Geomorphology, 105 (1–2), 18–27. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2007.12.016

نوع منبع:

پایان­ نامه و رساله

الگوی کلّی

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ انتشار). عنوان پایان‌نامه/ رساله (به‌صورت کج‌نویسی). پایان‌نامۀ مقطع رشته، نام دانشگاه.

مثال فارسی

احمدی ملاوردی، مجید (1392). اصلاح و واسنجی شاخص LFH جهت پهنه­ بندی سیل رودخانه قره ­سو. پایان­ نامه کارشناسی­ ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه رازی.

نوع منبع:

مجموعه‌مقالات

الگوی کلّی

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ انتشار). نام مقاله. در: نام ویراستار، نام مجموعه (به­ صورت کج­ نویسی)، (صص شماره صفحات). محلّ انتشار: ناشر.

مثال فارسی

شریف­زاده، رضا (1377). اصول مدیریت بحران در حوادث غیر مترقّبه و بلایای طبیعی. در: محمود حسینی، مجموعه ­مقالات اوّلین همایش ملّی مهندسی زلزله شریان‌های حیاتی، (صص. 343-349). تهران: مؤسّسة بین­ المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله.

نوع منبع:

کتاب منتشرشده در سازمان‌ها یا نهادها

الگوی کلّی

نام سازمان یا نهاد (سال انتشار). عنوان کتاب(به ­صورت کج ­نویسی). محلّ انتشار: ناشر.

مثال فارسی

شهرداری شیراز (1395). آخرین تقسیمات کشوری شهرستان شیراز. شیراز: استانداری فارس.

نوع منبع:

وبگاه اینترنتی

الگوی کلّی

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (درصورت وجود تاریخ انتشار). عنوان مطلب مورد استفاده (به­ صورت کج‌نویسی). برگرفته از: آدرس اینترنتی.

مثال فارسی

مرکز ملّی خشکسالی و مدیریت بحران (1396). گزارش وضعیّت خشکسالی هواشناسی کشور سال زراعی 96-1395. برگرفته از: http://ndc.irimo.ir/far/index.php

در صورت استفاده از سایر منابع اطّلاعاتی از شیوه­ نامة APA استفاده کنید.

3. ارسال مقاله

3-1. مطمئن شوید اصول پیش­ گفته ازجمله اصول اخلاقی، قلمرو و اهداف و همچنین اصول نگارش نشریه به­ ویژه عنوان‌های متن مقاله به­ درستی نوشته شده است.  

3-2. با آدرس http://ges.razi.ac.ir وارد سامانه نشریه و سپس وارد صفحه شخصی شوید. ورود به صفحة شخصی با کلمة کاربری و رمز عبور امکان­پذیر است؛ بنابراین، اگر پیش­تر آن­ها را دریافت نکرده ­اید، به‌سادگی می­ توانید با انتخاب محیط ثبت­ نام ازطریق گزینۀ ورود به سامانه (واقع در بخش سمت راست و بالای صفحه) اطلاعات درخواستی را وارد و کلمة کاربری و رمز عبور را در رایانامه­ ای که در حین ثبت­ نام اعلام کرده­ اید، دریافت کنید. درصورت تمایل به تغییر آن­ها می­ توانید از خودِ سامانه کمک بگیرید. توجّه داشته باشید که شما برای ورود به سامانه همواره به این دو کلمه نیاز دارید؛ بنابراین بکوشید تا آن­ها را فراموش نکنید.

3-3. از نوار ارسال مقاله، گزینه ارسال مقالة جدید را انتخاب کرده و به یازده گزینه پاسخ دهید. انتخاب نوع مقاله، عنوان مقاله، نویسنده یا نویسندگان، چکیده، کلیدواژگان، موضوعات، توضیحات تکمیلی، داوران پیشنهادی، اضافه­ کردن فایل، نامه به سردبیر و تکمیل ارسال مقاله.

3-4. در بخش اضافه­ کردن فایل، لازم است دو فایل اصلی را بارگذاری کنید: 1- فایل صفحه مشخّصات نویسنده یا نویسندگان در محیط Word؛ 2- فایل متن اصلی مقاله در محیط Word بدون مشخّصات نویسندگان.

در فایل اوّل (فرم مشخصات نویسندگان)، مشخّصات کامل مقاله و نام نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی (نام نویسندة مسئول مکاتبات با ستاره مشخّص شود)؛ آخرین مدرک تحصیلی، مرتبۀ علمی و محلّ اشتغال به فارسی و انگلیسی؛ نشانی کامل نویسندة مسئول مکاتبات شامل آدرس پستی، شمارة تلفن، شمارۀ دورنگار، نشانی پیام‌نگار (پست ‌الکترونیک) به فارسی و انگلیسی؛ نام مؤسّسۀ تأمین‌کننده مخارج مالی پژوهش یا تهیّۀ مقاله (درصورت تمایل) در فایل جداگانه­ ای ارسال شود.

در فایل دوم (فایل متن اصلی مقاله بدون نام نویسندگان)، مقاله را که در ساختار مناسب براساس نوع مقاله تنظیم شده است بارگذاری می­ شود. سعی کنید در صفحة اوّل عنوان کامل مقاله به فارسی؛ چکیدۀ فارسی (حداقل 250 و حداکثر 300 کلمه) و کلید‌واژگان فارسی (حداکثر شش واژه) و در صفحات دوم عنوان کامل مقاله به انگلیسی؛ چکیدۀ انگلیسی (حداقل 250 و حداکثر 300 کلمه) و کلیدواژگان (حداکثر شش واژه) آورده شود.

3-5. در بخش نامه به سردبیر قید شود که مقاله حاصل کدام­یک از فعّالیّت­ های پژوهشی (فعّالیّت کلاسی، پایان ­نامه، طرح پژوهشی و غیره) است.

4. پیگیری فرایند انتشار مقاله

4-1. در صورت تایید سردبیر و ارسال مقاله به داوری، نویسنده مسئول به صفحه شخصی خود در سامانه مجله مراجع کند و اگر تاخیری در فرایند داوری (بیش از یک ماه) مشاهده کرد از طریق پست الکترونیکی یا تماس تلفنی با نشریه روند بررسی مقاله‌ را پیگیری کند.

4-2. در صورتی که مقاله برای چاپ پذیرفته شود بعد از آماده شدن برای چاپ، در سامانه و در قسمت فهرست مقالات آماده به انتشار درج می­‌گردد نویسنده می تواند فایل آماده شده را از کارشناس نشریه دریافت کند و قبل از چاپ اگر نیاز به هرگونه تغییر و اصلاحی بود موضوع را به کارشناس نشریه اطلاع دهد. بعد از چاپ مقاله امکان هیچ گونه تغییر و اصلاحی در مقاله وجود ندارد.

4-3. بعد از چاپ مقاله، اطلاعات آن در صفحه شخصی درج می گردد و نویسنده می­تواند وضعیت مقاله خود را با عنوان مقاله منتشر شده به صورت الکترونیکی مشاهده کند.

4-4. نشریۀ «جغرافیا و پایداری محیط» حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

4-5. مقالات رد یا انصراف داده ­شده، پس از سه ماه از مجموعۀ آرشیو مجلّه خارج خواهد شد و نشریه هیچ‌گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

توجه:

- گواهی پذیرش و داوری به شکل دستی امکان پذیر نیست؛ لذا از نویسندگان محترم خواهشمندیم در هنگام ورود اطلاعات شخصی، مشخصات کامل نویسنده یا نویسندگان را به شکل کامل و طبق آنچه مدنظر است، ثبت نمایند و پس از پذیرش مقاله می توانند گواهی پذیرش را در صفحه شخصی خود با مهر و امضای سردبیر دریافت نمایند.

- داوران گرامی نیز برای دریافت گواهی داوری به صفحه شخصی خود مراجعه و گواهی داوری را با مهر و امضای سردبیر می توانند دریافت می کنند.

- با توجه به قوانین نشریه امکان اضافه نمودن نویسنده/نویسندگان همکار بعد از پذیرش وجود ندارد.

نشانی دفتر مجله: کرمانشاه، باغ ­ابریشم، دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط

تلفکس: 4283903-0833      مدیر داخلی: 09185817989