دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 34، بهار 1399، صفحه 1-109 
5. نقشه‌سازی مشارکتی پهنه استفاده مردمی دهستان دنا در مجاورت منطقه حفاظت‌شده دنا

صفحه 53-68

10.22126/ges.2020.4750.2158

سیده آل محمد؛ احمدرضا یاوری؛ بهرام ملک محمدی؛ اسماعیل صالحی؛ محمد جواد امیری