سخن سردبیر

10.22126/ges.2020.1464

چکیده

با شیوع بیماری «کووید 19» در اواخر سال 2019 میلادی (اواخر پاییز سال 1398) هماهنگ و همگام با دیگر متخصّصین از حوزه­های مختلف علمی، اظهار نظرها و تحلیل­های علمی ازسوی جامعة جغرافی­دانان نیز آغاز شد. با جدّی­شدن بحران، وزارت علوم از پژوهشگران کمک عملی درخواست نمود و نشریة جغرافیا و پایداری محیط نیز به احترام این دعوت، از جغرافی­دانان برای مدیریت این بحران یاری طلبید و به دولت خاطرنشان کرد که این مجموعه چگونه می­تواند در مدیریت علمی بحران با آن­ها همگام شود؛ ولی این همکاری به پشتوانة ارادۀ جدّی دولت نیاز داشت که محقّق­نشدن آن، فرصت­ها را از جامعه گرفت. نشریۀ جغرافیا و پایداری محیط با اعتقاد به توانمندی­های جغرافیا در هر مقطعی از بحران، این­بار از جامعۀ جغرافیایی کشور به­گونة دیگری دعوت به­عمل می­آورد تا شعارهای خود را به واقعیّت تبدیل کنند.

کلیدواژه‌ها