دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 49، دی 1402، صفحه 1-103 

مقاله پژوهشی

بررسی میزان تاب‌آوری شهرستان دهگلان در برابر بلایای طبیعی

صفحه 1-17

10.22126/ges.2023.7757.2535

ابوالقاسم تقی زادفانید؛ فریبا کرمی؛ فاطمه تیلکوی