کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 8
1. کاربرد رویکرد مضرس در مدل سازی قیمت مسکن شهری در ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 65-79

حامد عباسی؛ حمید میرهاشمی


4. ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر درجه-روزهای گرمایشی و سرمایشی ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-20

حسن ذوالفقاری؛ حمید رحیمی؛ روح ا... اوجی


5. توان‌های اقلیمی ایران برای کشت آفتاب‌گردان دیم

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 73-82

حسن ذوالفقاری؛ بهمن فرهادی؛ فردین جلیلیان


6. رابطه‎ی فرود دریای سرخ با بارش‎های سنگین ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-18

سهراب قائدی؛ سعید موحدی؛ سید ابولفضل مسعودیان


7. واکاوی میانگین مجموع درجه/ روز مورد نیاز (گرمایش و سرمایش) در قلمرو ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 23-36

سید ابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی؛ رضا ابراهیمی


8. تأثیر فرود دریای سرخ بر بارش ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 63-78

سهراب قائدی؛ سعید موحدی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ داریوش رحیمی