کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
تعداد مقالات: 6
1. راهکارهای بکارگیری اراضی کشاورزی رها شده و بایر در شهرستان سنندج

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 89-105

رضا موحدی؛ سینا جوانمردی


5. ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده های RS و GIS (مطالعه موردی: محدوده شهری اردبیل)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 19-27

مرتضی اکبریان؛ دیانا درتاج؛ لیلا عابدی فرد