دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، بهمن 1391، صفحه 1-126 

مقاله پژوهشی

پدافند غیرعامل و توسعۀ پایدار شهری با تأکید برکاربر‌های تهدیدپذیر کلانشهر تبریز از منظر جنگ

صفحه 1-24

کریم حسین زاده دلیر؛ کیومرث ملکی؛ آرزو شفاعتی؛ محمد رئوف حیدری فر