کلیدواژه‌ها = مناطق روستایی
پهنه‌بندی فضایی قابلیت‌های گردشگری کشاورزی در نواحی روستایی استان لرستان

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 93-112

10.22126/ges.2021.6264.2367

محمدرضا رضوانی؛ فاطمه نیک روش؛ نسرین کاظمی


سنجش پایداری کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه‎ی موردی: مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان روانسر)

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 87-106

سید اسکندر صیدایی؛ یوسف قنبری؛ داود جمینی؛ محمدرضا بسحاق