دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 41، دی 1400، صفحه 1-125 
شناسایی عوامل موثر بر رقابت‌پذیری شهری از طریق گردشگری در شهر کرمانشاه

صفحه 19-36

10.22126/ges.2021.6720.2431

فرانک بهدوست؛ کرامت اله زیاری؛ حسین حاتمی‌نژاد؛ حسنعلی فرجی سبکبار