کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
تعداد مقالات: 5
2. ارزیابی الگوی تغییرات پوشش جنگلی با استفاده از تکنیک های فازی شیء گرا (مطالعه موردی: شهرستان کلیبر)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 95-111

مجید پیشنماز احمدی؛ کیوان محمدزاده؛ سید اسدالله حجازی


3. منشأیابی ریزگردها با استفاده از تصاویر سنجندة AVHRR ماهوارة NOAA (مطالعة موردی: جنوب غرب ایران)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-13

محمدحسین رضائی مقدم؛ مجتبی مهدیان بروجنی


5. تهیّه نقشه شماره منحنی رواناب و بررسی دقّت آن توسّط مدل هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: حوضه ناودار گیلان غرب)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 65-73

نرگس امیدی؛ بهمن فرهادی؛ سمیرا رحیمی؛ همایون حصادی