دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تحلیل معیارهای تأثیرگذار بر توسعه گردشگری شهری پایدار(مطالعه موردی، شهر شاهرود)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.22126/ges.2022.8129.2566

مصطفی الطافی؛ محمد اسکندری ثانی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی


تاثیر کاربری اراضی بر فرسایش‌پذیری و کیفیت خاک (مطالعه موردی: حوضه آبریز هشتیان، دریاچه ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1401

10.22126/ges.2022.8143.2564

میلاد خضری؛ کاظم نصرتی؛ زینب محمدی رایگانی؛ سمیه خالقی؛ سعیده جلالی


تدوین راهبردهای پایداری زیرساخت‌های سبز شهری با استفاده از ارزیابی تغییرات سیمای سرزمین (منطقه دو کلانشهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22126/ges.2023.8640.2614

سعیده ناصحی؛ سیده آل محمد؛ مجید رمضانی مهریان؛ نغمه مبرقعی دینان


تحلیل عوامل موثر بر پایداری مساکن روستایی (مورد مطالعه: دهستان بلیان شهرستان کازرون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22126/ges.2023.8407.2589

نازنین آذرنیو؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری


واکاوی عوامل مؤثر بر سیاست‌گزاری مدیریت پایدار پسماند مناطق روستایی منتخب گردشگری شهرستان پاوه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22126/ges.2023.8801.2633

محمد اکبرپور؛ پروین رضایی باوندپور


ارزیابی پایداری آبخیز سراب صیدعلی شهرستان سلسله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22126/ges.2023.8473.2599

کاکا شاهدی؛ آرمان کیانی؛ فرشته بیاتی


گذری بر خوانش امنیت غذایی پایدار از منظر ذینفعان در نظام خانه باغی با رویکرد حق بر غذا (مطالعه موردی: خانه باغ در شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22126/ges.2023.8469.2598

یعقوب حقی؛ داریوش جهانی؛ محمدتقی حیدری؛ محسن معینی نسب


سنجش میزان تاب آوری کلان شهر اصفهان در برابر تغییرات اقلیمی با رویکرد نهادگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22126/ges.2023.8276.2580

سجاد قاسمی؛ زهره هادیانی؛ محسن حمیدیان پور


شناخت و ادراک بهره‌برداران مرتعی از بروز نشانه‌های تغییر اقلیم در راستای پایداری منابع محیطی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22126/ges.2023.8444.2592

اسماعیل اسدی؛ عباس نصیران؛ حجت الله خدری غریب وند؛ صالح کهیانی