نویسنده = امیرحسین حلبیان
تعداد مقالات: 3
1. اولویت‎بندی راهبرد‎های توسعه‎ی پایدار گردشگری بافت قدیم شهر اصفهان با استفاده از روش دلفی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 111-126

امیرحسین حلبیان؛ لاله پورعیدی وند؛ مهدی عبدا.. زاده؛ زینب عمرانی ساردو


3. تحلیل رفتار مکانی ـ زمانی بارش روزانه در نواحی مرکزی و جنوب‎غربی ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 31-41

امیرحسین حلبیان؛ فرشته حسینعلی پور؛ فاطمه جعفری شندی