کلیدواژه‌ها = : راهبرد
تعداد مقالات: 1
1. اولویت‎بندی راهبرد‎های توسعه‎ی پایدار گردشگری بافت قدیم شهر اصفهان با استفاده از روش دلفی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 111-126

امیرحسین حلبیان؛ لاله پورعیدی وند؛ مهدی عبدا.. زاده؛ زینب عمرانی ساردو