نویسنده = سید ابوالفضل مسعودیان
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی میانگین مجموع درجه/ روز مورد نیاز (گرمایش و سرمایش) در قلمرو ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 23-36

سید ابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی؛ رضا ابراهیمی


2. تأثیر فرود دریای سرخ بر بارش ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 63-78

سهراب قائدی؛ سعید موحدی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ داریوش رحیمی