دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، پاییز 1393، صفحه 1-93 
4. اثر هم زمان فازهای NAO و SOI بر آب ‌و هوای ایران

صفحه 43-56

قاسم عزیزی؛ تهمینه چهره آرا؛ طاهر صفرراد


6. توان‌های اقلیمی ایران برای کشت آفتاب‌گردان دیم

صفحه 73-82

حسن ذوالفقاری؛ بهمن فرهادی؛ فردین جلیلیان