دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 31، تابستان 1398، صفحه 1-114 
5. توان‌های توسعه کشاورزی شهرستان داراب و پیش‌بینی نتایج آن بر توسعه روستایی

صفحه 67-82

10.22126/ges.1970.1158

سیروس قنبری؛ محسن شایان؛ سعیده رشیدی؛ فائزه ابراهیمی پور؛ محمدکریم رییسی