کلیدواژه‌ها = خشکسالی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی روش‌های مقابله با خشکسالی توسّط کشاورزان (مطالعه موردی: شهرستان شیروان استان خراسان شمالی)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 13-31

احمد عابدی سروستانی؛ خلیل قربانی؛ گوهر خاکسار مقدم


3. اثر تغییر اقلیم بر آبدهی و ویژگی‌های چشمه‌های کارستی استان کرمانشاه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 51-66

جعفر معصوم‌پور سماکوش؛ مرتضی میری؛ سجاد باقری سیدشکری


4. تحلیل سینوپتیکی پرفشار عربستان و اثر آن بر خشکسالی های جنوب و جنوب غرب ایران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 17-31

سعید زنگنه؛ حسن لشکری؛ محمد مرادی


5. ارزیابی کارایی داده‌های سنجنده‌ی‎ MODIS در برآورد خشکسالی (مطالعه‎ی موردی: حوضه‎ی آبریز دریاچه ارومیه)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 37-52

محمد حسین رضایی مقدم؛ خلیل ولی زاده کامران؛ هاشم رستم زاده؛ علی رضایی


6. تحلیل خشکسالی‌های استان تهران با استفاده از شاخص SPI و پیش‌بینی آن براساس مدل زنجیره مارکوف

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 87-100

علی حنفی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ محسن سلطانی