کلیدواژه‌ها = روش ترکیبی فائو- پنمن – مانتیث
تعداد مقالات: 1
1. واسنجی روش‎های برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع (ET0) و محاسبه‎ی نیاز آبی گیاه (ETC) زیتون در استان کرمانشاه

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 45-64

سید حسین میرموسوی؛ حمید پناهی؛ حمید اکبری؛ یونس اکبرزاده