کلیدواژه‌ها = ترکیب تصاویر در سطح پیکسل
تعداد مقالات: 1
1. تخمین میانگین سن و ارتفاع درختان با استفاده از ترکیب تصاویر چندطیفی و پانکروماتیک اسپات-5

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 45-59

علی شمس الدینی؛ سعید میرانزاده؛ علی جعفر موسیوند