کلیدواژه‌ها = هیدروپلیتیک
تعداد مقالات: 1
1. مطالعة تحوّلات ژئومورفولوژی بستر رودخانة هریرود و تأثیر آن بر مرز بین المللی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 57-70

حجت شاکری زارع؛ ابوالفضل بهنیافر؛ علی قربانی شورستان؛ معصومه هاشمی