نویسنده = محمد میره
تعداد مقالات: 2
1. پایداری شهری بر بنیان توسعة مشارکت شهروندی(مطالعۀ موردی: شهر سبزوار)

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 41-66

سید هادی حسینی؛ حسینی قدرتی؛ محمد میره؛ یعقوب زنگنه


2. جستاری در تحوّلات عوامل مهاجرت روستایی در ایران (مطالعه‎ی موردی: شهرستان بندر انزلی)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 95-120

اسماعیل آقایی زاده؛ حسن افراخته؛ محمد میره