نویسنده = خلیل ولی زاده کامران
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کارایی داده‌های سنجنده‌ی‎ MODIS در برآورد خشکسالی (مطالعه‎ی موردی: حوضه‎ی آبریز دریاچه ارومیه)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 37-52

محمد حسین رضایی مقدم؛ خلیل ولی زاده کامران؛ هاشم رستم زاده؛ علی رضایی