نویسنده = داریوش رحیمی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فرود دریای سرخ بر بارش ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 63-78

سهراب قائدی؛ سعید موحدی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ داریوش رحیمی