نویسنده = مرتضی نوده فراهانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روند تحولات الگوی نظام شهری استان مرکزی و چشم‌انداز آینده آن

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 17-38

علیرضا سیاف زاده؛ محمد میره ای؛ مرتضی نوده فراهانی