نویسنده = فرشته حسینعلی پور
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رفتار مکانی ـ زمانی بارش روزانه در نواحی مرکزی و جنوب‎غربی ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 31-41

امیرحسین حلبیان؛ فرشته حسینعلی پور؛ فاطمه جعفری شندی